Convocatòria curs 2022/2023

Des del Servei Comarcal d’Educació us presentem la campanya d’ajuts de suport a l’escolarització del curs 2022-2023.

Per facilitar-vos els tràmits i la gestió dels ajuts i serveis, i evitar al màxim la mobilitat i el risc de contagi del COVID, enguany es podran efectuar en línia (telemàticament) totes les sol·licituds de les diverses línies d’ajut i de serveis que oferim a l’alumnat escolaritzat en les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria als centres educatius de la comarca:

  • Ajuts de menjador escolar socioeconòmics
  • Ajuts de llibres, material i activitats en horari lectiu
  • Ajuts de desplaçament
  • Servei de transport escolar
  • • Ajut de menjador obligatori

Si és la primera vegada que demanes un d’aquests ajuts o serveis, has de clicar en el botó que hi ha a continuació i seleccionar el municipi de residència on està empadronat l’alumne/a beneficiari i després el centre i el nivell educatiu on està matriculat. Un cop fet aquests passos us apareixerà el formulari amb els diferents tipus d’ajuts on serveis que hi ha disponibles. La sol·licitud s’ha de fer individualment per cada alumne (no per unitat familiar). En cas que un mateix alumne/a vulgui sol•licitar dos o més tipus d’ajuts o serveis, ho pot fer en la mateixa sol·licitud.

CURS 2022-2023Aquest curs també també centralitzem les sol·licituds de la línia de llibres, material i activitats en horari lectiu de tots els municipis de la comarca, per tal de donar un millor servei a les famílies i a les escoles. Així doncs l’alumnat de la comarca i les escoles d’Osona poden demanar ajudes des d’aquest portal. (Municipis de la Mancomunitat La Plana i de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal, Manlleu i Vic estan adherits en aquesta campanya conjunta).

En cas que ja hagis demanat algun d’aquest ajuts o serveis el curs 21-22, i sempre l’alumne/a no hagi de canviar de centre aquest curs 22-23, NO heu de crear una nova sol·licitud per aquesta via. En aquest cas, rebràs un mail o un SMS en les dades de contacte que ja tenim registrades per tal que puguis fer la renovació directament de manera més àgil. Si no reps aquest correu o SMS posa’t en contacte amb teu centre educatiu.

En cas que hagis demanat algun d’aquests ajuts el curs 22-23 però hi hagi un canvi de centre, cal que efectuïs una nova sol·licitud des d’aquest apartat un cop hagis realitzat la matrícula.


Terminis de presentació de les noves sol·licituds:

1ª Convocatòria: 30 de juny del 2022 per aquelles famílies que sol·licitin per primer cop algun d’aquests ajuts i per a noves matricules de juny o canvi de centre educatiu.

2ª Convocatòria: 30 de setembre del 2022, només per a famílies que es matriculen en el període de setembre.

3ª Convocatòria: 30 d’abril del 2023, només per famílies amb matrícula viva, o canvis en situació socioeconòmica unitats familiars, situacions sobrevingudes que requereixin l’atenció de serveis socials.